KONFERENCJAPROGRAMPLAKATLOKALIZACJA


Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy,

Studenckie Koło Naukowe Mediewistów wespół ze Studenckim Kołem Naukowym Archeologów Uniwersytetu Wrocławskiego, ma zaszczyt zaprosić na Śląską Konferencję Studentów i Doktorantów: „Śląsk, Polska, Europa – co wyróżnia, a co łączy?”, która odbędzie się w dniach 29-31 maja 2009 roku we Wrocławiu.

Mimo, że historia regionu została napisana ciężkim piórem, jest niezwykle barwną mozaiką kulturową i etniczną. Proponujemy zatem interdyscyplinarne spojrzenie na dzieje Śląska, zarówno przez pryzmat różnych dziedzin nauki, jak i oczyma badaczy z krajów, które na obraz kulturowy regionu miały największy wpływ. Szczególną uwagę pragniemy poświęcić elementom mówiącym o jego wyjątkowości, które wyróżniają go na tle regionów ościennych, oraz tym, które niczym pomost, łączą go z kręgiem cywilizacji europejskiej.

Zaproszenie adresujemy przede wszystkim do młodych badaczy (studentów, magistrów i doktorantów) oraz pracowników naukowych reprezentujących nauki humanistyczne. Spotkanie ma na celu prezentację wyników własnych studiów, ocenę stanu badań, przedstawienie problemów metodologicznych i perspektyw badawczych. Planowane jest opublikowanie wystąpień w tomie pokonferencyjnym.

Proponujemy dyskusję w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy blok poświęcony studiom śląskoznawczym – zarówno stricte dotyczącym obszarów Śląska, jak i wystąpieniom odwołującym się do tego regionu pośrednio. Drugi blok – otwarty, o charakterze problematycznym, pragniemy poświęcić metodom popularyzacji historii, kultury i dziedzictwa, w szerokim znaczeniu tego pojęcia.

Zgłoszenia wystąpień w formie referatów, komunikatów lub posterów, wraz z abstraktem, należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email: mediewisci@gmail.com, do 4 maja br. (prosimy użycie formularza zgłoszeniowego).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny – nie ma opłaty konferencyjnej. Organizatorzy zapewniają prelegentom ciepły posiłek podczas obrad. Uczestnicy zobowiązani są jednak do pokrycia kosztów noclegu. Dla uczestników przewidziana jest także wizyta w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Historycznym Miasta Wrocławia oraz wycieczka połączona ze zwiedzaniem Pałacu Piastów Śląskich w Brzegu.

Zapraszamy do regularnego odwiedzania strony internetowej konferencji, skąd będziemy informowali o szczegółach: http://konferencjaslaska.archeolodzy.org.

Do zobaczenia we Wrocławiu!

Mateusz Matuszyk (SKNM UWr)
Maksym Mackiewicz (SKNA UWr)Organizatorzy:

Studenckie Koło Naukowe Archeologów
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Archeologii
ul. Szewska 48
50-139 Wrocław, PL
Studeckie Koło Naukowe Mediewistów
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Historyczny
ul. Szewska 49
50-139 Wrocław, PL

Przy wsparciu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Kontakt:

• Zgłoszenia: Mateusz Matuszyk - mediewisci@gmail.com
• Strona internetowa: Maksym Mackiewicz - max@archeolodzy.org


© SKNA / Archeolodzy.org 2009