KONFERENCJAPROGRAMPLAKATLOKALIZACJAObrady odbędą się w budynku Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 48, w sali 201 (II piętro). Rozpoczęcie o godzinie 10.00.© SKNA / Archeolodzy.org 2009