KONFERENCJAPROGRAMPLAKATLOKALIZACJAPROGRAM KONFERENCJI:
Kliknij, aby pobrać program w pliku PDF

Piątek - 29.05.2009

10.00 Uroczyste otwarcie konferencji.

10.10 Wykład inanguracyjny – dr hab. Przemysław Wiszewski.

10.30 Joanna Wilk (UJ) – Wybrane zagadnienia związane z dalekosiężnymi kontaktami mieszkańców wczesnośredniowiecznego grodu na Ostrówku w Opolu.

10.50 Marcin Maślanka (UJ) – Gotycki portal kościoła Świętego Marcina w Jaworze.

11.10 Jakub Adamski – Kościół parafialny w Mirsku w kontekście architektury późnogotyckiej Dolnego Śląska i Środkowej Europy.

11.30 Stanisław Szynkowski (UJ) – Ketzerdorf – niższe państwo stanowe w strukturze późnośredniowiecznego i wczesnonowożytnego Śląska.

11.50 Dyskusja i krótka przerwa

12.10 Patrycja Żygadło (UWr) – Nobilitacja mieszczan świdnickich. Zjawisko nowej szlachty w XV – XVI wieku.

12.30 Wojciech Nowacki (UAM) – Na drodze do samodzielności? Integracja ustrojowa i terytorialna Śląska przełomu średniowiecza i epoki nowożytnej.

12.50 Anna Osowska (Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego) – Maciej Helwig i pierwsza mapa Śląska.

13.10 Dyskusja i krótka przerwa

14.30 Zwiedzanie Oddziału Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego.

14.30 Katarzyna Smoleń (UWr) – Dwie buławy z terenu Dolnego Śląska.

14.50 Renata Madziara (UWr) – Współistnienie wyznań na Śląsku.

15.10 Jan Kraśniewski (UWr) – Historia Żydów na Dolnym Śląsku.

15.30 Dyskusja i krótka przerwa

16.30 Aleksandra Filipek (UWr) - Zagadnienie fundacji benedyktyńskiej w Lubiążu według Versus Lubenses – studia z dziejów tradycji monastycznej na Śląsku.

16.50 Łukasz Migniewicz (UWr) – Wrocławskie szalety na przełomie XIX i XX wieku.

17.10 Maciej Wiencek (UŚ) – Działalność bojówek w przedniu II wojny światowej oczami prasy górnośąskiej.

17.30 Dyskusja i krótka przerwa

17.40 Gabriela Nastałek (UWr) – Śląski nurt kabaretowy na przykładzie działalności Kabaretu "Elita".

18.00 Helena Postawka (UJ) – Poczuć Sztukę czyli zagadnienie ludzi upośledzonych wzrokowo w przestrzeniach muzealnych.

18.20 Robert Sikorski (UWr) – „Nowa memoria”. Tradycja rycerstwa śląskiego a barokowa poezja Hansa Aßmanna barona von Abschatz.

18.40 Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie obrad


Sobota - 30.05.2009

9.00 Wyjazd na zwiedzanie Pałacu Piastów Śląskich w Brzegu. (Zbiróka pod Instytutem Historycznym UWr. Prosimy o punktualność!)

14.00 Powrót do Wrocławia

15.00 Przerwa obiadowa

16.00 Zwiedzanie Muzeum Narodowego we Wrocławiu.


Niedziela - 31.05.2009

Zachęcamy do pozostania we Wrocławiu także na niedzielę. Oferujemy noclegi w Domu Studenckim i szereg atrakcji. Między innymi wizytę w oddziałach Muzeum Miejskiego Wrocławia – zwiedzanie nowej ekspozycji „1000 lat Wrocławia“ w Pałacu Królewskim oraz wystawy „Europa w szczególe“ w Hali Ludowej.


Organizatorzy zastrzegają, że program może ulec nieznacznym zmianom.


© SKNA / Archeolodzy.org 2009